Zašto nam je potreban novi Zakon o radu

Zašto nam je potreban novi Zakon o radu

  LINK        https://www.youtube.com/watch?v=9l2-wA7N1Wg  

Pismo gradskom odboru Demokratske stranke Sremske Mitrovice

Predsedniku gradskog odbora DS gosp.Miroslavu Kendrišiću                                                           Predsedniku Izvršnog odbora DS gosp.Nenadu Lemajiću Poštovani , Aktuelna ekonomska situacija i neuspostavljeni dijalog predstavnika vlasti i udruženja poslodavaca u procesu donošenja lokalnih odluka koje se tiču našeg poslovanja , a time i…

MOŽE LI MITROVAČKI SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE DA RADI BOLJE

MOŽE LI MITROVAČKI SAVET ZA ZAPOŠLJAVANJE DA RADI BOLJE

Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica na sednici koja je održana 19.juna usvojio je Predlog inicijative za izmene Poslovnika o radu Saveta za zapošljavanje sa ciljem da se njegovom dopunom unaprediti organizacija , način rada i odlučivanja , priprema…

Obrazloženje inicijative za izmene i dopune Poslovnika o radu Saveta za zapopšljavanje

Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica na sednici koja je održana 19.juna usvojio je Predlog inicijative za izmene Poslovnika o radu Saveta za zapošljavanje sa ciljem da se njegovom dopunom unaprediti organizacija , način rada i odlučivanja , priprema…

Ko je i zašto odlučio da se ne organizuju pripremani Realni susreti  i poseta osnovaca poslodavcima  u okviru projekta "Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu"

Ko je i zašto odlučio da se ne organizuju pripremani Realni susreti i poseta osnovaca poslodavcima u okviru projekta “Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu”

Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica na svojoj sednici održanoj 19 juna odlučio je da zatraži stavljanje na dnevni red Saveta za zapošljavanje Informaciju Načelnice Gradske uprave za obrazovanje o razlozima neodržavanja planiranih Realnih susreta osmaka sa svetom rada…

Predlog dopuna Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu

Predlog dopuna Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica dostavila je po pozivu predlog za dopunu Akcionog plana koji se odnosio na obavezu br.13 UNAPREDITI SARADNJU SA CIVILNIM SEКTOROM U SPROVOĐENJU ZAКONODAVNOG PROCESA…

Kraljevčani i Novosađani najčešći posetioci sajta Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica

Ova dva grada ubedljivo vode na listi onih koji prate aktivnosti našeg poslodavačkog udruženja . Znamo da to čine naši prijatelji iz Unije poslodavaca Vojvodine i nekih pokrajinskih institucija,mediske kuće,sindikati i sl. Nepoznanica su posetioci iz Kraljeva kojih je najviše…

Kako i zašto poslodavci treba da osnuju opštinsko i gransko udruženje poslodavaca

Kako i zašto poslodavci treba da osnuju opštinsko i gransko udruženje poslodavaca

Poslodavci koji iskažu zainteresovanost da osnuju lokalnu organizaciju poslodavaca neka nam se obrate i pružićemo im svu neophodnu dokumentaciju i pomoć da ovu aktivnost uspešno završe Lokalna i granska udruženja poslodavaca su nezavisne i nestranačke organizacije u koju poslodavci dobrovoljno…

Zašto Zakon o lokalnoj samoupravi ne utvrdi obavezu osnivanja Privrednih saveta strukturu članova i način njegovog izbora

Izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi trebalo bi eksplicitno utvrditi obavezu gradskih i  opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanja Privrednih saveta kao i obavezu da u pojedina stalna skupštinska radna tela koja su od značaja za razvoj preduzetništva…

Zašto Zakonom o regionalnom razvoju lokalna preduzetnička udruženja nisu subjekti regionalnog razvoja

  Izmenama Zakona o regionalnom razvoju u članovima koji navode Subjekte regionalnog razvoja , članove regionalnog razvojnog saveta i oblasne asocijacije dodati Opšta udruženja preduzetnika i lokalna udruženja poslodavaca osnovana u skladu sa Zakonom o radu(član 216 i 217)  …

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.