Ciljevi

Циљеви ,,Унијe послодаваца града Сремска Митровица,, су:

– Представљање, унапређење и заштита права и интереса послодаваца – чланова Удружења;

– Промоција предузетничких права и слобода,заштита приватног власништва,развоја и уређивања тржишних услова пословања,развоја конкурентности и повољне предузетничке климе

– Подстицање друштвено – економског одрживог развоја на подручју оснивања и шире, кроз развој тржишне привреде и кроз друштвено одговоран рад;

– Учествовање у социјалном дијалогу у области економске политике и мера за њено спровођење , политике зарада и цена ,образовања, запошљавања , безбедности и здравља на раду, здравствене и социјалне заштите ,радних односа и тд,

– Развој предузетништва и МСП у складу са европском повељом o малим и средњим предузећима и другим међународним стандардима и препорукама

– Покретање иницијатива за доношење нових, као и измене и допуне важећих прописа из области привреде;

– Организовање сусрета ,саветовања,конференција у сврху промовисања пословања својих чланица;

– Информисање јавности о својим ставовима и раду;

– Неговање добрих пословних обичаја и пословног морала;

– Развој система квалитета и подстицање увођења савремених стандарда;

– Сарадња са другим удружењима из земље и иностранства у циљу размене искуства и пословног повезивања.

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.