Inicijativa zainteresovanim političkim partijama za organizovanje sastanka sa predstavnicima Unije

INICIJATIVA

 

zainteresovanim političkim partijama za organizovanje sastanka sa predstavnicima Unije na kojem bi saopštili  svoj izborni program koji se odnosi na pitanja i probleme sa kojima se suočavaju lokalni preduzetnici i planovima za poboljšanje poslovnog ambijenta

Unija poslodavacagrada Sremske Mitrovice osnovana je u skladu sa Zakonom o radu sa pravom i ciljem da predstavlja i brani interese poslodavaca i preduzetnika kod   lokalnih organa vlasti,   detaširanih republičkih organa , uprave  , sindikata i javnog mnjenja. Ona je nestranačka organizacija i ne bori se za vlast.

Idući u susret novim izborima sada je trenutak da saopštite  da li su i lokalni preduzetnici Vaša ciljna grupa i da li u Vašem izbornom programu i mi lokalni vlasnici malih porodičnih preduzeća i preduzetničkih radnji možemo pročitati  stavоve koji se tiču uslova našeg poslovanja i učešća naših organizacija u procesu donošenja odluka koje su od važnosti za naše poslovanje.

Istovremeno mi nismo više nezainteresovani za to kakvu će, oni koji osvoje vlast u Sremskoj Mitrovici imati politiku prema lokalnim preduzetnicima ;dali će se i kako zalagati da se i njima stvori što povoljniji ambijent za poslovanje .Sudbina naših porodica i porodica naših zaposlenih vezana je za sudbinu naših firmi.

 Zbog toga je u preduzetničkoj zajednici sazrelo uverenje da na narednim izborima preduzetnici moraju odlučnije i javno podržati one političke opcije koja se zalažu za promenu odnosa prema lokalnim preduzetnicima i njihovim udruženjima stvarajući institucije,organe  i tela koji će se organizovano i sistematski i zajedno sa njima angažovati na stvaranju što povoljnijeg lokalnog ambijenta,unapređenja pristupa izvorima finansiranja,kontinuiranom razvoju ljudskih resursa,jačanju održivosti i konkurentnosti firmi i unapređenju njihovog  pristupa novim tržištima .

 Mi Vam stojimo na raspolaganju ako ste zainteresovani da saslušamo vaše stavove i politiku za koju se zalažete koja se tiče stanja i položaja preduzetništva i posebno vaših zalaganja da se unapredi poslovni ambijent u našem Gradu  kao i da Vam u razgovoru iznesemo glavne ciljeve i planove naše organizacije, aktuelne probleme sa kojim se suočavaju preduzetnici  i naravno puteve za unapređenje sadašnje situacije.

                     Ova inicijativa upućena je svim političkim strankama .Nakon obavljenih razgovora sa onima koje prihvate našu inicijativu i pozovu nas na razgovor i predizborne tribine ,Upravni odbor udruženja sumiraće ostvarenu aktivnost i u odnosu na njih i  javno saopštiti svoje stavove o tome koje stranke su prihvatile inicijativu za razgovor a koje ne. Saopštićemo i kakav je njihov stav u pogledu stanja i problematike sa kojom se suočavaju lokalni preduzetnici i kakav je njihov program koji treba da doprinese stvaranju bolje preduzetničke klime.Takođe Upravni odbor će saopštiti koji stranački programi za razvoj preduzetništva su po našem mišljenju nama najprihvatljiviji i preporučiti preduzetnicima da biraju između tih partija ili koalicija.

                                                                                                                                                                                    predsednik

                                                                                                                                                                               Bogdan Kavazović

                                                                                                   Sremska Mitrovica

                                                                                                       mart 2016 god.