Korak bliže ka osnivanju Udruženja poslodavaca drvoprerađivačkog sektora Srbije

Korak bliže ka osnivanju Udruženja poslodavaca drvoprerađivačkog sektora Srbije

Protekle nedelje u Novim Banovcima predstavnici Inicijativnog odbora za osnivanje Udruženja poslodavaca drvoprerađivačkog sektora Srbije sastali su se sa Upravnim odborom Agencije za drvo kako bi rukovodstvu ovog udruženja obrazložili inicijativu za osnivanje poslodavačkog udruženja ovog sektora i zatražili njegovu podršku i direktno uključenje u proces osnivanja.
U ime Inicijativnog odbora Bogdan Kavazović predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica obrazložio je učesnicima skupa potrebu za osnivanje ovakvog udruženja i koristi koje se mogu ostvariti za poslodavce ovog sektora.
On je istakao da je poslodavcima ovog sektora potrebno udruženje poslodavaca radi obezbeđenja učešća legitimnih predstavnika drvoprerađivačkog sektora( i onih koji se na nas po prirodi svog posla naslanjaju) u odlučivanju o svim pitanjima koji se tiču ekonomskog i socijalnog položaja ovog sektora .
Tako osnovano udruženje poslodavaca sopstvenom aktivnošću i inicijativama iniciraće formiranje foruma i radnih tela kako bi se uspostavio stalni i na poverenju zasnovan dijalog što bi nam omogućilo da zastupamo i branimo interese preduzetnika ovog sektora pred organima vlasti prilikom donošenja lokalnih odluka,propisa i Zakona i predlažemo izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost i povoljniji ambijent za poslovanje drvoprerađivačkog sektora
Ključno mesto našeg delovanja biće Sektorski ekonomsko-socijalni savet grane čije osnivanje ćemo pokrenuti zajedno sa sindikatima drvoprerađivačke grane na osnovu prethodno zaključenog Ugovora o sektorskom dijalogu i partnerstvu .U njegov sastav će zajednički biti pozvani i predstavnici pojedinih ministarstava Vlade Srbije od značaja za delatnost ove grane čime će biti stvoreni institucionalni uslovi da udruženje poslodavaca i sindikata mogu da učestvuju u rešavanju pitanja koji se tiču njihovog ekonomskog i socijalnog položaja
Osnivanjem poslodavačke organizacije ove grane u skladu sa Zakonom o radu i pristupanjem dovoljnog broja poslodavaca obezbediće se uslovi za sticanje reprezentativnosti što bi omogućilo potpisivanje Kolektivnоg ugovora за ovu granu kojim se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima.
Nakon sveobuhvatne rasprave učesnici skupa podržali su ovu inicijativu i preduzeće neophodne aktivnosti kako bi Osnivačka skupština bila organizovana što pre.