LOKALNE SAMOUPRAVE NA DVODNEVNOJ OBUCI ZA PRIMENU SMERNICA ČIJIM SPROVOĐENJEM ĆE KONAČNO ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA BITI UKLJUČENE U PROCES DONOŠENJA LOKALNIH PROPISA

smerniceNastavljajući započetu aktivnost za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa Кancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije,5 i 6-tog februara organizuje prvi u nizu od deset seminara u periodu od februara do aprila 2015. godine. za predstavnike opština na temu „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“,Na seminarima će se predstavnici lokalnih samouprava detaljno upoznati sa obavezama u okviru primene Smernica za uključivanje organizacija i civilnog društva u proces donošenja propisa („Sl. Glasnik RS“ br. 90/14), i sprovođenja konkretnih koraka kada su u pitanju informisanje, savetovanje i uključivanje organizacija civilnog društva u svakodnevni rad lokalnih samouprava koji su sadržani u Priručniku za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Kako je Strategijom i Akcionim planom za lokalni nivo predviđeno da se izmene odredbe Statuta gradova i opština u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa na seminaru će se razmatrati i preporuke za unapređenje i konkretni predlozi za izmene i dopune Statuta lokalnih samouprava radi definisanja obaveznosti saradnje lokalnih samouprava i OCD.

Takođe, predviđeno je upoznavanje sa propisima koji regulišu proces transparentnog budžetskog finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, i konkretnih koraka u procesu definisanja ciljeva javnih konkursa, kriterijuma, procesa selekcije, odabira projekata i praćenja njihove primene

Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica veruje da je prošlogodišnje usvajanje lokalnih odluka koji se tiču uslova našeg poslovanja ,poslednje koje se održalo bez javne rasprave sa preduzetničkim i poslodavačkim organizacijama čime je ponovo propuštena prilika da se do boljeg preduzetničkog ambijenta dođe kroz dijalog.