Ministar Radulović ima nepodeljenu podršku Unije poslodavaca Sremske Mitrovice

Ministar Radulović ima nepodeljenu podršku Unije poslodavaca Sremske Mitrovice

Učestvujući u TV emisiji “Oči u oči” Sremske televizije posvećene aktuelnoj situaciji u vezi sa Nacrtom Zakona o radu ,predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica Bogdan Kavazović istakao da Ministar Radulović ima nepodeljenu podršku Unije poslodavaca Sremske Mitrovice u vezi sa njegovim zalaganjem za hitno usvajanje predloženih sistemskih zakona među kojima je i Zakon o radu.

Odgovarajući na neosnovane optužbe na njegov račun i zahtev za njegovu smenu koju su u emisiji izneli predsednici sindikalnih veća Sremskih opština ,predsednik Unije poslodavaca je istakao da Ministar upravo radi ono što poslodavci od njega očekuju i što do sada nije radio nijedan pre njega .

Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica je istakao da je u uputio poziv Ministru Raduloviću da poseti Sremsku Mitrovicu i da u razgovoru sa predstavnicima lokalnih poslodavačkih udruženja Srema sasluša koje zakonske inicijative očekujemo da pokrene kako bi se stvorili uslovi da preduzetnici i poslodavci organizovani u svoja lokalna udruženja učestvuju u rešavanju pitanja koja se tiču njihovog poslovanja.Već dugi niz godina ukazujemo na nemogućnost lokalnih udruženja poslodavaca i preduzetnika da ostvaruje ciljeve zbog kojih se osnivaju ,odnosno nemogućnost da predstavlja i zastupaju članstvo jer nisu osnovani Privredni saveti u skladu sa Evropskom praksom i inicijativom Stalne konferencije gradova i opština gde bi mogli da iznose stavove svoje organizacije povodom pitanja koje je na dnevnom redu Skupština opština i gradova ili je aktuelno za privrednike.

Udruženja poslodavaca , poslodavci na lokalnom nivou osnivaju da bi zastupali i branili interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka,propisa i predlagali izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost ,povoljniji lokalni ambijent za poslovanje i veće zapošljavanje.

Nadamo se da će Vlada dati podršku Ministru Raduloviću , da neće podleći pritisku snaga koje žele da zadrže status kwo i da će Ministarstvo privrede pomoći da se i ove inicijative ugrade u zakone kako bi se obezbedili uslovi za institualizovanje dijaloga i učešća lokalnih udruženja poslodavaca u rešavanju pitanja koja se tiču njihovog materijalnog i socijalnog položaja.