Misija i vizija

Vizija Unije poslodavaca grada Sremske Mitrovice

je da bude stožer okupljanja poslodavaca kao izraz njihove prirodne potrebe za jedinstvom kojim se postiže snaga i značaj delovanja po principu,,jedan glas u ime svih,,i koja će autoritetom najboljih preduzetnika naše sredine i brojnošću svojih članova biti uvažavana kao nezamenljivi partner lokalne vlasti i sindikata i direktno i odlučujuće uticati na utvrđivanje uslova privređivanja,donošenje zakona i lokalnih propisa koji obezbeđuju sigurnije uslove poslovanja,veću konkurentnost i povoljniji ambijent za poslovanje

Misija Unije poslodavaca grada Sremske Mitrovice

je da sopstvenom aktivnošću i inicijativama doprinese formiraju radnih tela i foruma i uključenju predstavnika udruženja poslodavaca u pojedina skupštinska radna tela kako bi se uspostavio stalni i na poverenju zasnovan dijalog predstavnika vlasti i udruženja poslodavaca što bi nam omogućilo da zastupamo i branimo interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave , pokrajinskih i republičkih organa prilikom donošenja lokalnih odluka,propisa i Zakona i predlažemo izmene lokalnih propisa i zakona koja obezbeđuju sigurnije poslovanje , veću konkurentnost i zapošljavanje i povoljniji lokalni ambijent za poslovanje

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.