Istorijat

Udruženje poslodavaca,,Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica,,je samostalna ,demokratska,nezavisna i nepolitička poslodavačka organizacija,osnovana za teritoriju grada Sremska Mitrovica na neodređeno vreme u koju poslodavci dobrovoljno stupaju radi predstavljanja,unapređenja i zaštite svojih poslodavačkih interesa u skladu sa zakonom,Statutom i drugim opštim aktima Udruženja i dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.
Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica je proistekla iz Unije privatnih preduzeća i preduzetnika opštine Sremska Mitrovica osnovane 2003 god.
Kao što je poznato Unija privatnih preduzeća i preduzetnika opštine Sremska Mitrovica je svoju poslodavačku funkciju ostvarivala kroz kolektivno članstvo u poslodavačkim organizacijama osnovanih za nivo republike Srbije.Prvo u Uniji poslodavaca Srbije pod imenom ,,Unija poslodavaca Srbije-poslodavci Sremske Mitrovice,, u periodu od 2004 do aprila 2008 kada je raskinut sporazum o pristupanju , i Asocijaciji malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije od tada pa do marta 2011 god.kada je zbog neprihvatanja naše inicijative za promenu Statuta ove organizacije koji bi obezbedio osnivanje lokalnih i granskih udruženja poslodavaca, i suštinski drugačiji izbor i strukturu organa udruženja prestala naša aktivnost i u ovoj organizaciji .
Poslodavci okupljeni u ovom udruženju odlučili jsu da pokrenu postupak za osnivanje udruženje poslodavaca grada na osnovu odredbi članova 216 i 217 Zakona o radu čime bi obezbedili potpunu legitimnost svoje organizacije za predstavljanje poslodavaca pred lokalnom samoupravom,sindikatima i javnim mnjenjem .
Na osnovu izvršenih priprema i potpisa Inicijativni odbor je sazvao osnivačku skupštinu koja je održana u prisustvu svih osnivača.
Na Osnivačkoj skupštini usvajanjem Statuta i izborom organa formalno je osnovana poslodavačka organizacije koje se zove,,Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica,,.Na osnovu prikupljenih pristupnica udruženje je ispunilo zakonski uslov da njeni članovi zapošljavaju najmanje 5% zaposlenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih na teritoriji opštine Sremska Mitrovica i podnelo zahteva za upis u Registar udruženja poslodavaca, za lokalni nivo koji se vodi u Ministarstvu rada i socijalne politike republike Srbije.

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.