O SES-u i Savetu za zapošljavanje sa Načelnicom gradske uprave za privredu i preduzetništvo

O SES-u i Savetu za zapošljavanje sa Načelnicom gradske uprave za privredu i preduzetništvo

Delegacija Unije poslodavaca grada koju je predvodio predsednik Bogdan Kavazović i u kojoj su još bili Veljko Malbašić,predsednik Skupštine i Branko Gajin,član Upravnog odbora sastali su se u četvrtak 31 oktobra sa Načelnicom gradske uprave za privredu i preduzetništvo g-đom Sanjom Kovačević.

Tema sastanka koji je održan na našu inicijativu bila je razmena mišljenja i informisanje o aktivnostima koje stoje pred Savetom za zapošljavanje kao i o toku aktivnosti na zakazivanju konstitutivne sednice Socijalno-ekonomskog saveta grada u mandatu ove lokalne vlasti.

Načelnici gradske uprave za privredu i preduzetništvo koja predsedava Savetom za zapošljavanje predočeno je da je neophodno da se što pre usvoji  Poslovnika o radu Saveta za zapošljavanje koji će urediti organizaciju, način rada i odlučivanja ,priprema sednica i dnevnih redova kao i Program rada sa orjentacionim pregledom prioritetnih tema koje će se razmatrati na sednicama Saveta sa vremenskom dinamikom  i da će  Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica dostaviti Savetu za zapošljavanje inicijalni predloga.

Pored ovoga Načelnici gradske uprave za privredu i preduzetništvo je iznet stav našeg udruženja da pored našeg članstva u ova dva Saveta očekujemo naše uključenje i u Privredni savettako što  će se prihvatiti inicijativa i  preporuka Stalne konferencije opština i gradova o strukturi njegovog sastava, izboru predsedavajućeg ovog tela kao i da se Poslovnikom o njegovom radu uredi pitanje metoda i sadržaja njegovog rada koji bi trebalo da obezbedi predstavnicima preduzetničkih udruženja i preduzetnicima mogucnost  da u  kontinuitetu i na jasno definisannačinsaraduju sa izvršnim organima u gradu, učestvujući i ostvarujući uvid u proces donošenja svih odluka posebno onih kojima se menja privredni ambijent u lokalnoj samoupravi i da na njegadirektno utiču i kasnije prate njegovo sprovodenje. U vezi sa ovim  pitanjem Upravni odbor će podneti inicijativu Gradonačelniku Sremske Mitrovice gosp.Branislavu Nedimoviću