Izbori za organe

Избори за чланове органа организују се сваке четврте године.
За функцију члана Управног одбора за одређену област деловања , Председника Удружења, Председника скупштине,чланова Надзорног одбора , радних тела и Суда части може се самоиницијативно кандидовати сваки члан удружења након покретања изборног поступка.
Предлог за номиновање чланова органа и радних тела могу дати и Гранске секције, колективни чланови и 10 чланова Скупштине.
Кандидати за функције који поднесу или прихвате предложену кандидатуру обавезни су Одбору за кандидовање приложити своју биографију и програм активности у писменој форми који мисле спроводити ако буду изабрани за кандидовану функцију.
Биографије кандидованих и предлог њиховог програма за сваку функцију објављује се на сајту Удружења најмање 20 дана пре одржавања изборне Скупштине.

Leave a Reply

Prijava za Newsletter

Budite u toku sa novostima i dešavanjima u Uniji
poslodavaca Grada Sremska Mitrovica. Za prijavu
jednostavno ukucajte i pošaljite nam Vaš e-mail.