Preduzetnici će odlučnije i javno podržati one političke opcije koja se zalažu za promenu odnosa prema lokalnim preduzetnicima

samo glasovima

Upravni odbor Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica na narednoj sednici utvrdiće tekst pisma koje će poslati svim političkim strankama i koalicijama koje učestvuju na lokalnim izborima .

Prema tekstu predloga političke stranke se obaveštavaju da im Unija poslodavaca stoji na raspolaganju ako su zainteresovane da se organizuje sastanak na kome mogu preduzetnicima da iznesu  svoje  stavove i politiku za koju će se zalagati a  koja se tiče stanja i položaja preduzetništva i posebno njihovih zalaganja da se unapredi poslovni ambijent u našem gradu  .

Unija  poslodavaca grada Sremska Mitrovica ističe da lokalni preduzetnici više nisu nezainteresovani za to kakvu će, oni koji osvoje vlast u Sremskoj Mitrovici imati politiku prema lokalnim preduzetnicima ;dali će se i kako zalagati da se i nama stvori što povoljniji ambijent za poslovanje jer je sudbina naših porodica i porodica naših zaposlenih vezana je za sudbinu naših firmi. Opšti je utisak da lokalni preduzetnici i mali biznis nisu predmet zanimanja lokalnih vlasti već više od 10 godina.Lokalne vlasti okrenute su samo stranim kompanijama kojima se posvećuje pažnja. Daju im se lokaciske pogodnosti a bogami i državne pare koje su stvorili i domaći preduzetnici bez ozbiljne analize efekata ovih mera.

Zbog toga je u preduzetničkoj zajednici sazrelo uverenje da na narednim izborima preduzetnici moraju odlučnije i javno podržavati one političke opcije koja se zalažu za promenu odnosa prema lokalnim preduzetnicima i njihovim udruženjima stvarajući institucije,organe  i tela koji će se organizovano i sistematski i zajedno sa njima angažovati na stvaranju što povoljnijeg lokalnog ambijenta,unapređenja pristupa izvorima finansiranja,kontinuiranom razvoju ljudskih resursa,jačanju održivosti i konkurentnosti firmi i unapređenju njihovog  pristupa novim tržištima .

Nakon obavljenih razgovora sa onima koje prihvate našu inicijativu i pozovu nas na razgovor i predizborne tribine Upravni odbor udruženja sumiraće ostvarenu aktivnost i u odnosu na njih i  javno saopštiti svoje stavove o tome koje stranke su prihvatile inicijativu za razgovor a koje ne. Saopštićemo i kakav je njihov stav u pogledu stanja i problematike sa kojom se suočavaju lokalni preduzetnici i kakav je njihov program koji treba da doprinese stvaranju bolje preduzetničke klime.Takođe Upravni odbor će saopštiti koji stranački programi za razvoj preduzetništva su po našem mišljenju nama najprihvatljiviji i preporučiti preduzetnicima da biraju između tih partija ili koalicija.