Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca za obustavljanje primene dostavljenih rešenja za lokalne komunalne takse za isticanje firme

Prihvaćena inicijativa Unije poslodavaca za obustavljanje primene dostavljenih rešenja za lokalne komunalne takse za isticanje firme

Na juče održanom sastanku sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem, koji je inicirala Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica, prihvaćena je inicijativa za obustavljanje primene dostavljenih rešenja za lokalne komunalne takse za isticanje firme za 2013. godinu.

Sastanak je održan u Gradskoj kući i gradonačelnik Branislav Nedimović je obavestio prisutne da će dobiti Obaveštenje o obustavljanju dostavljenih Rešenja, da će Skupština grada izmeniti Opštinsku odluku o komunalnim taksama kojom će se firmarine smanjiti za pojedine kategorije, da će na osnovu izmenjene Odluke biti urađena nova rešenja kojima će taksa biti prepolovljena u odnosu na sadašnju kao i to da će rok plaćanja po novom Rešenju biti produžen na 2014 god.