Privredni savet u novom sastavu treba da prati i ocenjuje realizaciju Strategije razvoja grada Sremska Mitrovica

Privredni savet u novom sastavu treba da prati i ocenjuje realizaciju Strategije razvoja grada Sremska Mitrovica

U organizaciji “Sremskih novina”, grada Sremska Mitrovica, Centra za primenjene evropske studije i Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je 12 februara konferencija povodom realizacije projekta “Evropa 2020 – Sremska Mitrovica 2020″.
Prisutnima se na samom početku konferencije obratio Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice,koji je zaključio da je najveći problem koji se pojavljuje sa svakom strategijom upravo vreme u kome se ona realizuje i najavio da će grad Sremska Mitrovica u toku ove godine krenuti sa revizijom ciljeva koji su u postojećoj Srategiji usvojeni tokom 2009. godine i zamolio sve prisutne da uzmu učešće u tome.
Učesnici u raspravi sem podrške da je neophodno preispitati utvrđene ciljeve obzirom na vreme u kome je Strategija doneta postavili su i pitanje na koje niko od predstavnika lokalne samouprave nije znao da da odgovor a odnosio se na pitanje ko prati i ocenjuje realizaciju Strategije kao i ko priprema godišnje planove implementacije .
Učestvujući u raspravi Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica istakao je da je prema dokumentima Stalne konferencije gradova i opština kao i NALEDA upravo Privredni savet telo koje treba da prati i ocenjuje realizaciju Strategije , priprema njene izmene i dopune kao i da priprema godišnje planove implementacije.
Neaktivnost Privrednog saveta uslovljena je isključivo strukturom njegovog sastava i da je zato neophodno da se ona što pre usaglasi sa preporukama Stalne konferencije gradova i opština i NALEDA . Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica je naglasio na će ova organizacija gradonačelniku Sremske Mitrovice dostaviti predlog inicijative za dopunu sastava Privrednog saveta .
Izvršni direktor NALEDA Violeta Jovanović povodom pitanja Privrednog saveta istakla je da je postojanje ,struktura njegovih članova i njegov aktivan rad, treći na listi od dvanaest kriterijuma za dobijanje certifikata grada sa povoljnim poslovnim okruženjem i da je stav institucije koju predstavlja potpuno identičan sa iznetim stavom Unije poslodavaca i da oni u postupku sertifikacije upravo i preporučuju gradonačelnicima i predsednicima opština da u sastav Privrednog saveta treba da uđu predstavnici svih poslodavačkih udruženja koja postoje u datoj sredini.