Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu

Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu

Unija poslodavaca Grada Sremska Mitrovica i osnovne škole dogovorile organizovanje realnih susreta i poseta osnovaca poslodavcima u okviru projekta
“Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu”

Sastanku je13 marta 2014 god.u preduzeću ,,VREKO,, prisustvovalo 18 predstavnika iz svih 9 osnovnih škola.Sastanku su prisustvovali g-đa Biljana Havlek,mentor i trener GIZ-a, gosp.Bogdan Božin ispred Gradske uprave za obrazovanje,g-đa Biljana Jakovljević i g-đa Radmila Jadranski,direktor Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i članovi Upravnog odbora Unije poslodavaca.Sastanku se nisu odazvali predstavnici Kancelarije za mlade.

Otvarajući sastanak Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica Bogdan Kavazović je obrazložio je razloge za sazivanje ovog sastanka i zahvalio se predstavnicima svih škola koje su se odazvale pozivu .Predložio je da se definiše šta treba da urade škole, a šta Unija kako bi se školama obezbedile neophodne informacije za pripremu učenika za posete preduzećima .Predložio je takođe da uz aktivnost na organizovanju realnih susreta uporedo radimo na izradi Sporazuma za unapređenje uslova za sprovođenje profesionalne orjentacije i praktične nastave u preduzetničkim firmama na teritoriji grada Sremska Mitrovica koji bi trebao da obezbedi trajne partnerske odnose svih zainteresovanih i odgovornih aktera u ovoj oblasti kao i da pokušamo napraviti projekat sa kojim bi konkurisali na raspisani konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, a koji bi bio zasnovan na aktivnosti koji trenutno radimo na profesionalnoj orjentaciji kao i na aktivnosti na unapređenju praktične nastave .

Prezentaciju o projektu”Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu” uspešno je predstavila g-đa Biljana Havlek,mentor i trener Projekat ,,Profesionalna orijentacija u Srbiji,, koja sprovodi Nemačke organizacije za medunarodnu saradnju GIZ .Takodje,predstavljeni su i modaliteti realizacije realnih susreta i dosadašnja iskustva vezana za realizaciju i saradnju sa akterima u drugim sredinama tokom prethodnih godina ,kao i Informacioni sistem profesionalne orijentacije –POIS i Klub 500+.Razgovaralo se o mogućim dobitima preduzeća vezanim za reane susrete,kao i o vodiču za preduzeća za realizaciju realnih susreta koji je u elektronskoj formi dostavljen Uniji poslodavaca.

Nakon toga otvorena je rasprava u kojoj su učestovali predstavnici škola,Gradske uprave,Nacionalne službe za zapošljavanje,Unije poslodavaca u kojoj su izneti konkretni predlozi.

Nakon rasprave zaključeno je sledeće:

• Pripreme za prve realne susrete u ovakvom obliku(zajedno sve škole i udruženje poslodavaca) moraju biti susretne odnosno moraju se odvijati korak po korak kako bi obezbedili da za listu zainteresovanosti đaka koja je prvi korak pronađemo odgovarajući broj poslodavaca

• Pošto članovi Unije poslodavaca u ostvarivanju svoje delatnosti angažuju zaposlene koji poseduju veliki broj raznovrsnih zanimanja kao što su ekonomista,komercijalista,bravar,varioc,vozač,farbar,
limar,arhitekta,električar,kuvar,konobar,trgovac,stolar i sl. dogovoreno je i da škole u konsultaciji
sa đacima anketiraju njihovu zainteresovanost za susret sa pojedinim zanimanjima.Zaključeno je
da u dosta preduzeća postoje poslovi koji se ne mogu svesti pod nazive „tradicionalno „
shvaćenih zanimanja ,te da je to posebno značajno u okviru realnih susreta i osnaživanja
učenika za budući profesionalni razvoj i informisanje

• Prilikom utvrđivanja liste zanimanja koji bi se ponudio učenicima za izbor za realne susrete po predlogu Direktorke Nacionalne službe za zapošljavanje(NSZ) potrebno je da škole sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje putem linka http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/ preuzmu,,Vodič za izbor zanimanja,, na dnu stranice označeno kao Vodič u PDF formatu i podsete koja sve zanimanja postoje u nomenklaturi zanimanja kako bi ih mogli predočiti učenicima .Filijala NSZ će u dogovoru sa školama pomoći da se učenicima ,a moguće i roditeljima predstavi ovaj dokument i odgovori na njihova pitanja na susretima u školi.
• Filijala NSZ će školama ponuditi i realne susrete sa zaposlenima u filijali ,a u planu je i formiranje CIPS-a /Centar za informisanje i profesionalno savetovanje koji će od ove godine biti pokrenut u Filijali u Rumi.Takodje,zaključeno je da bi ukoliko NSZ realizuje radionice za učenike i roditelje iz okvira profesionalnog informisanja bilo dobro u te radionice uključiti i preduzetnike.

• Nakon anketiranja učenika danas izabrane koordinatorke g-đe Sanja Pavlović i Marija Josifović-Spasojević u saradnji sa Gradskom upravom za obrazovanje i Unijom poslodavaca sumiraće izabrana zanimanja i utvrditi broj učenika po vrstama izabranih zanimanja za susrete.

• Unija poslodavaca će zatim kod svojih članova i drugih poslodavaca obezbediti posete i susrete sa poslodavcima i njihovim zaposlenima.

• Obzirom na iskazan problem da za učenike iz seoskih škola posete firmama zahtevaju i materijalne troškove predstavnik Gradske uprave za obrazovanje je prihvatio obavezu da ova Uprava razmotri mogućnost finansiranja ovi troškova ,a razmatrana je i što skorija realizacija sastanka sa načelnicom navedenog sektora uprave u cilju razmatranja kako ovog pitanja tako i formiranja radne grupe /tima na lokalu koji bi se bavio poslovima profesionalne orijentacije i realizacije praktične nastave .

• Unija poslodavaca uputiće inicijativu sa ovog skupa da Privredna komora Srema u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena omoguće realizaciju aktivnosti koje su definisane kao ,,Dan devojčica,,koji se tradicionalno održava 24 aprila kako bi se izabranoj grupi devojčica sastavljenoj od predstavnika svih škola omogućio susret sa ženama preduzetnicama na način kako to dogovore sa koordinatorkama .
• Potrebno je razmotriti mogućnost realizacije Sajma obrazovanja i uključivanje Unije poslodavaca u ovu manifestaciju ,kao i povezivanje Sajma zapošljavanja i angažmana Unije na ovom planu sa Programom profesionalne orijentacije .

• Potrebno je na lokalu formirati Tim/radnu grupu / za profesionalnu orijentaciju u kome bi učestvovali svi zainteresovani /škole,učenici ,poslodavci ,roditelji,NSZ,KZM,lokalna samouprava kao i predstavnik Giz-a/ koji bi obezbedio umrežavanje aktera kao i trajnost saradnje .

• Sve komunikacije u narednom periodu odvijaće se putem mejla i preko utvrđenih adresa a predstavnici timova će informisati svoj kolektiv o dogovorenim aktivnostima , a u narednim aktivnostima i konsultovati kolekiv u pripremi sastanaka.