SA GRADONAČELNIKOM  SREMSKE MITROVICE O NAJVAŽNIJIM PITANJIMA SARADNJE SA UNIJOM POSLODAVACA GRADA

SA GRADONAČELNIKOM SREMSKE MITROVICE O NAJVAŽNIJIM PITANJIMA SARADNJE SA UNIJOM POSLODAVACA GRADA

U utorak 16 avgusta u Gradskoj kući održan je sastanak Gradonačelnika Sremske Mitrovice Vladimira Petković i predsednika Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica Bogdana Kavazovića.

Sastanku je prisustvovala i podpredsednica Skupštine grada gospođa  Jasenka Đaković koja je neposredno pomogla da se ovaj sastanak zakaže odmah na početku mandata nove lokalne vlasti.

Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica obrazložio je Gradonačelniku sedam ključnih pitanja sadržanih u pisanom materijalu koji mu je na početku razgovora predat.

Institucije i dijalog sa preduzetnicima,unapređenje poslovnog okruženja,unapređenje pristupa izvorima finansiranja,kontinuirani razvoj ljudskih resursa,jačanje održivosti i konkurentnosti firmi,unapređenje pristupa novim tržištima su ključna pitanja za preduzetničku zajednicu .

U veoma otvorenom i konstruktivnom razgovoru tokom koga je izražena obostrana spremnost da se uspostavi dijalog i saradnja koja će biti u najboljem interesu kako lokalne zajednice a tako i poslodavaca,Gradonačelnik je komentarisao pojedina pitanja i zatražio dodatna objašnjenja i vreme kako bi  pojedina istaknuta pitanja sagledao obzirom da je ovo prvi satanak.On je posebno istakao potrebu da poslodavci u svojim inicijativama i potrebama treba da nastupaju organizovano kroz Uniju poslodavaca kako bi se vreme racionalno koristilo obzirom da preduzetnici po istim ili sličnim pitanjima svakodnevno dolaze kod njega.

Na predlog Gradonačelnika dogovoreno je da Unija poslodavaca pripremi i dostavi za sva istaknuta pitanja konkretne predloge kako bi se o njima otvorila rasprava i donele konkretne odluke.

Kako Unija poslodavaca ima usvojene svoje predloge i obrazloženja vezane za aktiviranje rada Socijalno ekonomskog saveta  usvajanjem novog Sporazuma o učesnicima, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta ,zatim za unapređenje  rada Lokalnog saveta za zapošljavanje dogradnjom Poslovnika o njegovom radu kao i predlog za osnivanje Privrednog  saveta, kao radnog tela gradskog veća i predlog da predstavnici udruženja poslodavaca  u skladu sa članom 54  Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja budu imenovani u školske odbore  srednjih stručnih škola kako bi se povećao uticaj poslovne zajednice i poslodavaca na proces pripreme obrazovnih programa i posebno na uključenje učenika u radnu praksu i praktičan rad ,ova pitanja naći će se na stolu Gradonačelnika Sremske Mitrovice već početkom sledeće nedelje.