Sastanak u sedištu UPV  o Sporazumima o pristupanju i saradnji

Sastanak u sedištu UPV o Sporazumima o pristupanju i saradnji

Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica Bogdan Kavazović sastao se u Novom Sadu u sedištu Unije poslodavaca Vojvodine sa Predsednikom Stankom Krstin i Direktorkom Miljanom Stojšić Stojanovska.Tema razgovora bio je dogovor o konkretizaciji tekstova Sporazuma o pristupanju i Sporazuma o saradnji koje je potrebno u narednom periodu potpisati nakon odluke Upravnog odbora UPV o prijemu našeg udruženja u ovu poslodavačku organizaciju .

Tokom razgovora ispoljena je saglasnost da je neophodno učiniti dodatne napore kako bi se nastavilo sa jačanjem uloge UPV , a posebno na osnivanju lokalnih i granskih poslodavačkih organizacija u Vojvodini i daljem unapređenju tripartitnog i bipartitnog socijalnog dijaloga kako sa sindikatima tako i sa organima pokrajinske i lokalne vlasti .

Presednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica je istakao da je naše prihvatanje inicijative za pristupanje Uniji poslodavaca Vojvodine motivisano isključivo uverenjem da u ovoj organizaciji postoji volja i demokratski potencijal se uticaj poslodavačke organizacije kako na nivou Vojvodine tako i na nivou lokalnih samouprava ubrzanim aktivnostima približi onom uticaju koje imaju naše kolege u okruženju i da će proces otpočinjanja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji taj proces bitno ubrzati.

Takođe ,istaknuto je ,da očekujemo da bude prihvaćena naša inicijativa i dobijemo mandat da predsedavamo radnim telom za razvoj unutrašnje organizacije UPV i institucionalizovanje dijaloga  koje će osnovati Upravni odbor i koje će se na studiozan i sistematičan način sagledati , predložiti i sprovoditi program neposrednih koraka i aktivnosti za unapređenje unutrašnje organizacije i osnivanje lokalnih i granskih organizacija poslodavaca u skladu sa Zakonom o radu kao i listu akcija koje treba da realizuju organi UPV radi  obezbeđenja uslova da osnovana udruženja poslodavaca mogu ostvarivati ciljeve zbog kojih se osnivaju ,odnosno da u skladu sa pojedinim izmenama više zakona budu uključena u proces donošenja odluka koji se tiču našeg ekonomskog i socijalnog položajana lokalnom, pokrajinskom i republičkom  nivou