Sednica Upravnog odbora Unije poslodavaca Grada Sremska Mitrovica

Sednica Upravnog odbora Unije poslodavaca Grada Sremska Mitrovica

Naredne nedelje održaće se sednica Upravnog odbora Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica na kojoj će biti razmatrano više aktuelnih pitanja

• Razmotriće se predlog obraćanja gradonačelniku gosp.Branislavu Nedimoviću povodom odugovlačenja Načelnice gradske uprave za privredu i preduzetništvo da nas obavesti o stavu povodom dostavljenog zajedničkog predloga poslodavaca i sindikata da se obnovi rad Socijalno –ekonomskog saveta grada na osnovu novog predloga Sporazuma o učesnicima, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta Grada Sremska Mitrovica

• Razmotriće se predlog inicijative gradonačelniku gosp.Branislavu Nedimoviću da se preispita sastav i sadržaj rada Privrednog saveta u skladu sa preporukama Stalne konferencije gradova i opština i imenuje predstavnika Unije poslodavaca grada u njegov sastav

• Razmotriće se predlog povodom kojih sve pitanja će se dostaviti inicijativa gradonačelniku Sremske Mitrovice

• Razmotriće se Predlog inicijative za izmene Poslovnika o radu Saveta za zapošljavanje kojom će se unaprediti organizacija , način rada i odlučivanja , priprema sednica i dnevnih redova, donošenje Programa rada saveta ,kako bi se prekinula praksa zakazivanja Saveta od danas za sutra , telefonskim putem bez pismenog poziva i materijala što nas kao organizaciju onemogućava da organi Unije utvrde stav u povodu pitanja koja su na dnevnom redu i koje će naš predstavik zastupati na sednici

• Utvrdiće se tekst Zahteva za odgovor Načelnice gradske uprave za obrazovanje povodom neodržavanja planiranih Realnih susreta i poseta osnovaca poslodavcima u okviru projekta “Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu” kao i predlog da se o ovom pitanju izjasni i Savet za zapošljavanje obzirom da su Realni susreti u 10 firmi planirani Akcionim planom zapošljavanja za 2014 god.

• Utvrdiće se predlog prigovora gradonačelniku Sremske Mitrovice povodom odgovora Direkcije za izgradnju grada da po zahtevu Unije poslodavaca nema na raspolaganju poslovni prostor koji bi nam bio dodeljen na korišćenje

• Razmotriće se Predlog poziva gospođi Ivani Ćirković , Direktorki Vladine kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva da se u Sremskoj Mitrovici organizuje okrugli sto povodom predloženih Smernica za učešće zainteresovane javnosti u postupcima donošenja propisa i akata

• Zauzeće se stav povodom načina na koji će se razmatrati i usvojiti izmene Zakona o radu

• Utvrdiće se predlog dopisa Uniji poslodavaca Srbije povodom dostavljenih zahteva našim članovima za uplatu članarine bez obzira što su oni prestali biti članovi ove organizacije danom raskidanja Sporazuma o kolektivnom pristupanju članova Unije privatnih preduzeća i preduzetnika opštine Sremska Mitrovica Uniji poslodavaca Srbije o čemu je odluku doneo Upravni odbor 19.5.2008 god.