Unija poslodavaca dostavila  amandmane na Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlja na radu

Unija poslodavaca dostavila amandmane na Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlja na radu

Unija poslodavaca Grada Sremska Mitrovica dostavila predlog da se Udruženjima poslodavaca osnovanim za teritoriju grada-opštine u skladu sa Zakonom o radu i upisanim u Registar udruženja poslodavaca koje se vodi u Ministarstvu rada omogući dobijanje licence kako bi  mogla biti angažovana od strane poslodavaca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu iz člana 40. ovog zakona pod istim uslovima kao pravno lice ili preduzetnik .

 U obrazloženju za podnete amandmane podseća se da  Udruženja poslodavaca na lokalnom nivou , poslodavci osnivaju ne amo da bi zastupali i branili interese preduzetnika pred organima lokalne samouprave nego i  da bi članovima pružali usluge pod povoljnijim uslovima neko ako za njih to radi druga organizacija ili oni sami.Postojeći nivo bezbednosti može da dalje unaprediti tako što će njihova udruženja angažovanjem lica za bezbednost nadomestiti upravo onaj deo aktivnosti za koja pravna lica i preduzetnici koje su angažovali realno nisu zainteresovani.

 U svakom slučaju sve oblike organizovanja poslova bezbednosti koji se mogu obavljati treba dozvoliti a koji su u duhu zakona kako bi se omogućilo da se bezbednost na radu dalje unapređuje uz istovremeno otklanjanje opravdanih  navoda poslodavaca koji se odnose na troškove koji se izdvajaju za ove poslove ali i na  otklanjanje prisutnog neznanja i neorganizovanost poslodavaca po ovom pitanju.