UNIJA POSLODAVACA GRADA SREMSKA MITROVICA NA SASTANKU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

sa sastanka u Ministarstvu za lokalnu samoupravuU petak 4 jula u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan je konsultativni sastanak članova Projektne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu sa predstavnicima preko trideset organizacija civilnog društva koje su se odazvale pozivu .
Sastankom je predsedavala Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra i rukovodilac Projektne grupe za izradu Akcionog plana.
Na početku sastanka prisutne je pozdravio Željko Ožegović, državni sekretar.On je naglasio značaj učešća i angažovanja civilnog društva u procesima odlučivanja, kao i doprinos prilikom uočavanja nedostataka i predlaganja načina za njihovo prevazilaženje, što doprinosi da organizacije civilnog društva budu aktivan partner u procesu rešavanja aktuelnih pitanja.
Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica dostavila je po pozivu predlog za dopunu Akcionog plana koji se odnosio na obavezu br.13 UNAPREDITI SARADNJU SA CIVILNIM SEКTOROM U SPROVOĐENJU ZAКONODAVNOG PROCESA predlogom da se

unaprede odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi tako da se utvrdi obaveza gradskih i opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanja Privrednih saveta pri gradskom odnosno opštinskom veću čiji izbor će se izvršiti na osnovu predloga koje će dostaviti udruženja građana ,privredna , preduzetnička i poslodavačka udruženja na osnovu javnog poziva

Učestvujući u raspravi Bogdan Kavazović,predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica izneo je razloge za podnošenje ove inicijative.Svi napori našeg udruženja da se uspostavi onakav dijalog poslovne zajednice i lokalne samouprave kakav se proklamuje zakonima koji se odnose na socijalni dijalog nisu dali očekivane rezultate zbog odnosa lokalnog rukovodstva Sremske Mitrovice koje pokazuje potpuno nerazumevanje za mesto i ulogu lokalne poslodavačke organizacije.Sem nerazumevanja takvo ponašanje jasno ukazuje i na protivljenje demokratizaciji društva u kome organizacije civilnog društva i građanska udruženja imaju i imaće nezamenljivu ulogu posebno sada kada počinju predpristupni pregovori za pristupanje Evropskoj uniji. Stav da mi umesto udruženja poslodavaca treba da osnujemo stranku ,da pobedimo na lokalnim izborima i da onda sprovodimo inicijative koje sada predlažemo najbolje svedoče o odnosu lokalnih političkih stranaka prema lokalnoj građanskoj organizaciji.
Pomoćnik ministra g-đa Jasmina Benmansur povodom naše dostavljene inicijative izjavila je da je ona sa pažnjom i detaljno razmotrena i da je ona tim povodom razgovarala sa Sašom Mogićem ,pomoćnikom ministra i da će ova inicijativa biti još jednom razmotrena.
Na sastanku je dato više konstruktivnih predloga za unapređenje aktivnosti predviđenih Akcionim planom, kao i sugestija za eventualne dodatne aktivnosti koje bi trebalo uključiti u Akcioni plan i dogovoreno da se saradnja sa organizacijama civilnog društva nastavi i u narednom periodu kako bi se unapredio tekst radne verzije Akcionog plana do njegove konačne verzije koja će biti upućena Vladi na usvajanje.