Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica se priključila  inicijativi „Progovori o pregovorima’’

Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica se priključila inicijativi „Progovori o pregovorima’’

Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica na poziv Centara za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ), priključila se inicijativi „Progovori o pregovorima’’ koja ima za cilj jačanje uloge civilnog društva u aktivnom praćenju procesa pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, podržavanjem i potpisivanjem ,,Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU’’

Deklaracija je nastala kao rezultat rada predstavnika 20 organizacija civilnog društva, profesionalnih i strukovnih udruženja sa teritorije Republike Srbije, predstavlja i predstavljaće zajedničko vlasništvo svih njenih potpisnica.

Tekst Deklaracije možete preuzeti i na veb sajtu Progovori o pregovorima putem sledećeg linka

http://eupregovori.bos.rs/baneri/294/2014/05/14/deklaracija-o-zajednickoj-platformi-civilnog-drustva-za-pracenje-procesa-pregovora-o-pristupanju-srbije-eu.html