Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica pristupila  Klubu 500+

Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica pristupila Klubu 500+

Ovom odlukom Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica pridružila se kao jedino lokalno poslodavačko udruženje porodici 500 društveno odgovornih preduzeća koja omogućavaju mladima da se susretnu sa svetom rada
Reč je o projektu Profesionalna orjentacija u Srbiji koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju-GIZ u saradnji sa Ministarstvom prosvete,nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom omladine i sporta,Osnovnim školama i Kancelarijama za mlade koji će trajati do juna 2015 god.i u kome je ciljna grupa VII I VIII razredi.
Sledeće nedelje održaće se pripremni sastanak sa predstavnicima osnovnih škola u pripremi za organizovanje poseta učenika u periodu mart- april u deset firmi različite delatnosti članica našeg udruženja.
Realni susreti omogućiće mladima da se u samom preduzeću upoznaju sa svetom rada i zanimanjima kako bi samostalno doneli promišljenu i valjanu odluku o izboru budućeg zanimanja i škole.
Istovremeno poslodavci će imati priliku da ,,osmacima,, predstave pojedina zanimanja i zainteresovali ih za školovanje za ta zanimanja a istovremeno im predstavili i mogućnost obavljanja praktične nastave i mogućnosti dobijanja pripravničkog statusa nakon završetka školovanja i konačno stalnog zaposlenja po završetku pripravničkog staža.
Poslodavci priključite se.Omogućite mladima da baš kod vas isprobaju i i provere svoju odluku o budućem zanimanju i školovanju.
Mi smo jedini koji možemo to da im omogućimo!