Unija poslodavaca sa Inspekciskim organima o sprečavanju rada na crno

Unija poslodavaca sa Inspekciskim organima o sprečavanju rada na crno

Rukovodstva preduzetničkih udruženja uz pomoć svog članstva,drugih preduzetnika,medija i javnosti angažovaće se na izradi liste lica po delatnostima za koja se zna ili se pretpostavlja da obavljaju neprijavljenu delatnost
U Sremskomitrovačkoj Gradskoj kući danas je održan sastanak na temu “Suzbijanje rada na crno”, koji su zajedno organizovali Sremski upravni okrug i Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica.
Sastanak na kome su prisustvovali privrednici i preduzetnici sa područja Sremskog upravnog okruga, predstavnici lokalnih samouprava Srema, Nacionalne službe za zapošljavanje, tržišne, sanitarne, poreske inspekcije i inspekcije rada, a sa ciljem sagledavanja problema oko suzbijanja rada na crno otvorio je načelnik Sremskog upravnog okruga, Ilija Milinović.
On je rekao da je današnji sastanak pokušaj da se Zakon o inspekcijskom nadzoru što više približi njegovim korisnicima i da se u jednom iskustvenom pogledu omogući što bolja primena ovog Zakona kako bi se na neki način sprečila nelojalna konkurencija, neprimereno korišćenje budžetskih i drugih prava i dobara.
Bogdan Kavazović, predsednik Unije poslodavaca Grada Sremske Mitrovice objasnio je da je današnji sastanak organizovan na inicijativu našeg udruženja i da akcenat stavljen kako na edukaciju legalnih privrednih subjekata de ne prave razne prekršaje koji se odnose na rad na crno (neprjavljivanja poreza, radnika i slično) što je i do sada bilo pod nadzorom državnih inspekcijskih organa, tako i na pokušaj sprečavanja rada onih subjekata koji nisu registrovani, koji u potpunosti rade na crno.
“Oni pojedinci koji rade na crno su nelojalna konkurencija legalnim poslodavcima, umanjuju im posao, a istovremeno jedan broj njih, dobija novčana sredstva putem NSZ jer se void na evidenciji nezaposlenih. Naša ideja nije da prvo pravimo represiju i da prijavljujemo takve , nego da pokušamo jednom organizovanom akcijom taj problem reštiti . Znamo da je jedan broj ljudi tako radi, jer nemaju mogućnosti da otpočnu biznis. Prosto vreme je teško i onima koji već rade, a ne nekima koji tek žele da otpočnu biznis.Za ovu kategoriju onih koji rade nelegalno predložićemo da se uvedu u legalne tokove kroz programe samozapošljavanja” rekao je Kavazović.
Prisutni poslodavci izneli su konkretne primere kako pojedini neregistrovani subjekti pred očima cele lokalne zajednice obavljaju posao ne plaćajući ni dinara poreza tražeći da se ovakvoj praksi stane na kraj.
Na današnjem sastanku prisustvovali su i Đorđe Rogić, načelnik Tržišne inspekcije, Miloš Lukić, načelnik Sanitarne inspekcije, Vladimir Tanasić, načelnik Inspekcije rada za Sremski upravni okrug i Rade Bančevič, direktor Poreske uprave koji su govorili o svojim nadležnostima i približili svoj delokrug rada prisutnima dajući punu podršku inicijativi da se zajednički radi na smanjenju neformalne ekonomije.
Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica predložiće da preduzetnička udruženja zajednički formiraju Odbor koji bi doneo Akcioni plan delovanja u ovoj oblasti i zatražiti i konkretnu akciju nadležnih organa i lokalne zajednice.
Rukovodstva preduzetničkih udruženja uz pomoć svog članstva,drugih preduzetnika,medija i javnosti trebala bi da se angažuju na izradi liste lica po delatnostima za koja se zna ili se pretpostavlja da obavljaju neprijavljenu delatnost.