UNIJA POSLODAVACA I SAVEZ SINDIKATA ZATRAŽILI PRIJEM KOD GRADONAČELNIKA SREMSKE MITROVICE GOSP.BRANISLAVA NEDIMOVIĆA

UNIJA POSLODAVACA I SAVEZ SINDIKATA ZATRAŽILI PRIJEM KOD GRADONAČELNIKA SREMSKE MITROVICE GOSP.BRANISLAVA NEDIMOVIĆA

Da li i zašto gradonačelnik Sremske Mitrovice više od šest godina onemogućava konstituisanje Socijalno-ekonomskog saveta u ovom gradu

•••

Da bi dobili odgovor na ovo pitanje Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica i Predsednica Saveza samostalnih sindikata za grad Sremska Mitrovica tražeći prijem kod gradonačelnika obratili su mu se sa pitanjem:

Da li hoćete da primite predsednika Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica i predsednicu Saveza samostalnih sindikata koji bi Vam obrazložili Zajednički predlog izmena Sporazuma o osnivanju ,delokrugu i načinu rada Socijalno-ekonomskog saveta Grada Sremska Mitrovica i od Vas čuli dali podržavate predlog da on ponovo počne sa radom ?

                                                                                                                  •••
U pokušaju da se obnovi rad Socijalno –ekonomskog saveta grada Sremska Mitrovica u više navrata od juna 2013 god. Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica i Savez samostalnih sindikata su pokretali inicijativu kod predstavnika lokalne samouprave.Tim povodom je održano je više sastanka sa Načelnicom za privredu i preduzetništvo ali se nije odmaklo od početka obzirom da je za obnovu rada SES-a bila potrebna temeljnija promena i dopuna Sporazuma kao i politička volja gradonačelnika Sremske Mitrovice gosp.Branislava Nedimovića.
Polazeći od takvog predloga održano je na našu inicijativu više sastanaka predstavnika Unije poslodavaca grada i Saveza samostalnih sindikata na kojima je usaglašavan tekst Sporazuma koji smo mi predložili da bi on končnu podršku dobio na zajedničkoj sednici Upravnog odbora Unije poslodavaca i Predsedništva sindikata.
•••
Pristupajući radu na izmeni Sporazuma Unija poslodavaca i Savez samostalnih sindikata su pošli od pretpostavke da su kao akteri socijalnog dilaloga od 2003 god.bili u prilici da vide sve poteškoće koje utiču na ostvarivanje uloge SES-a a koje potiču od neprecizne normativne regulative donešene pre deset godina koji definišu pojedine situacije kroz koje je SES prolazio a koji se naročito odnosio na period nakon lokalnih izbora kada se dugo čekalo na nastavak njegovog rada što se naročito pokazalo nakon predprošlih i prošlih lokalnih izbora jer nije konstituisan novi saziv. Mitrovački SES koji je nekada istican za primer neradi više od šest godina.
•••
Član 14 stav tri Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu koji kaže da ,,ako dva ušesnika pokrenu inicijativu za obrazovanje lokalnog saveta ostali učesnici su dužni da prihvate inicijativu,, godinama se ne odnosi i na gradonačelnika Sremske Mitrovice.Dokle to tako može pitaćemo i Ministra rada gospodina Vulina.A potom i Zaštitnika građana gospodina Sašu Jankovića.Na kraju i Stojana Protića predstavnika Međunarodne organizacije rada u Srbiji.