Unija traži odlaganje primene dostavljenih rešenja za  lokalne komunalne takse za isticanje firme do njihove izmene ili ukidanja

Unija traži odlaganje primene dostavljenih rešenja za lokalne komunalne takse za isticanje firme do njihove izmene ili ukidanja

             Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica obratiće se gradonačelniku Sremske Mitrovice sa inicijativom da primi predstavnike ovog udruženja i privrednike kojima je u odnosu na prethodnu godinu enormno povećana lokalna komunalna taksa za isticanje firme radi podnošenja predloga da se odloži primene dostavljenih rešenja do izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama

             Opštinskom odlukom a na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 62/2006, 47/2011 i 93/2012) jedna kategorija preduzetnika oslobođena je plaćanja takse, dok je za ostale koji ostvaruju veći prihod od 50 miliona din. propisano maksimalno zaduženje u visini od dve, tri ili šest prosečnih zarada, u zavisnosti od kategorije obveznika.

          Na ovaj način firmarine su za neke naše kolege povećane sa prošlogodošnjih 9000,00 din na 102000,00 din što znači 11,3 puta određujući maksimalne stope , ne vodeći računa o ekonomskoj opravdanosti takvog poteza.Dakle ako je zakon i utvrdio da ovaj iznos može biti do dve prosečne zarade (što inače smatramo nedopustivo visokim i neprimerenim nametom jer on nepostoji ni u jednoj zemlji članici Evropske unije), postavlja se pitanje zašto je morala biti primenjena maksimalna stopa i zašto se nisu kako to već Zakon daje mogućnost utvrdila merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i na osnovu njih utvrdila lokalna komunalna taksa u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica i posebno olakšice za pojedine obveznike.

           Uvažavajući potrebu grada za stabilnim izvorima prihoda, smatramo da je nedopustivo toj potrebi žrtvovati obavljanje privrednih delatnosti, posebno bez stavljanja na javni uvid  šta lokalna samouprava čini i dali dovoljno ili ne čine ništa da bi racionalisanjem sopstvenih troškova i preduzimanjem niza drugih mera doprinela stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i time povećanja broja firmi što bi omogućilo da se nameti smanjuju .

            Posebno, Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica smatra nedopustivim povećanje nameta od strane lokalne samouprava  kao i donošenje odluka o povećanju i uvođenju novih nameta bez konsultacije sa preduzetničkim udruženjima  radi sagledavanja mogućnosti poslodavaca i analiziranja efekata takvih opterećenja.Žalosno je da se Privredni savet kao i Savet za razvoj privrede nisu ni oglasili povodom ovog pitanja .

 

            U vezi sa prethodnim stavom podsećamo da  prema našem saznanju pre donošenja Odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama na sednici Skupštine grada 11.06.2013 god., nije održana javna rasprava a što je bila obaveza koja je utvrđena članom 7 Zakona o finansiranju lokalne samouprave .Zatražićemo od nadležnih organa da utvrde dali je ovo dovoljan razlog za ukidanje Odluke i njeno ponovno usvajanje uz poštovanje zakonske procedure i uvažavanje stavova preduzetničkih udruženja i privrednika.

            Posebno smatramo nedopustivim da se za ovako drastično povećane  namete čije rešenje se dostavlja krajem oktobra meseca ne omogućujući obveznicima da obaveze plaćaju kvartalno pa će to sada morati da urade u roku 15 dana.

            Sve preduzetnike koji su dobili rešenja  savetujemo da podnesu žalbu u određenom roku .