Usvojene Preporuke za ustanovljenje lokalnih Privrednih saveta kao i predlog za sadržaj njegovog rada i strukturu njegovih članova

Usvojene Preporuke za ustanovljenje lokalnih Privrednih saveta kao i predlog za sadržaj njegovog rada i strukturu njegovih članova

        Stalna konferencija gradova i opstina organizovala je 4. juna 2013 god. skup na temu ,,Modeli saradnje sa privatnim sektorom”. Centralna tema skupa je bilo  predstavljanje rezultata istraživanja  funkcionalnosti rada postojećih Privrednih saveta i drugih oblika saradnje sa privatnim sektorom na lokalnom nivou(Sosijalno-ekonomskih saveta i Saveta za zapošljavanje),koje je prezentovao gosp. mr Milan Ranđelović,Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša.U potpunosti je ispunjen cilj ovog skupa  da uz pomoć nalaza istraživanja i vrlo konstruktivne diskusije koja se vodila na okruglom stolu i komentara dođe do što boljeg predloga metodologije rada ovih Saveta i modela saradnje sa privatnim sektorom radi unapredjenja  i postizanja merljivih rezultata.

            Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica  je na  ovom skupu izneo naša iskustva u radu Socijalno-ekonomskog saveta i inicijativama da se formira Privredni savet u skladu sa Evropskom praksom .Ponovili smo  i naše zalaganje da se Zakonom o lokalnoj samoupravi čije su izmene trenutno u javnoj raspravi eksplicitno utvrdi obaveza gradskih i  opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanja Privrednih saveta,strukturu članova i način njegovog izbora kao i obavezu da u pojedina stalna skupštinska radna tela koja su od značaja za razvoj preduzetništva imenuje i po jednog predstavnika lokalnog udruženja  poslodavaca,kao  i nadu da će osim zakonske obaveze i predstavnici političkih stranaka na lokalu pokazati više političke volje i razumevanja da se ustanovi institucionalni dijalog