Zahtev Ministarstvu rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije  za uvid u dokumentaciju na osnovu koje je Unija poslodavaca Srbije-poslodavci Sremske Mitrovice upisana u registar

Zahtev Ministarstvu rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije za uvid u dokumentaciju na osnovu koje je Unija poslodavaca Srbije-poslodavci Sremske Mitrovice upisana u registar

Upravni odbor odlučio je na 4-toj sednici 30.05.2013 god. da na osnovu člana 15.st.1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(,,Službeni glasnik RS,, ,br. 120/04,54/07,104/09 i 36/10) podnese

 

               Zahtev Ministarstvu rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije 

 

·         za uvid u dokumentaciju koju je u skladu sa članom 5 Pravilnika o upisu udruženja poslodavaca u registar trebala da podnese Unija poslodavaca Srbije-poslodavci Sremske Mitrovice da bi ispunila uslove i bila upisana u registar udruženja poslodavaca koje se vodi kod ovog Ministarstva i 

·         za uvid da li  Unija poslodavaca Srbije-poslodavci Sremske Mitrovice ima Rešenje     

     o utvrđenoj reprezentativnosti i uvid u dokumentaciju koju je podnela za   

     utrvđivanje reprezentativnosti .