Zašto Srbija jedina nije zakonom obnovila rad Zanatske komore

Srbija je jedina država od istočno evropskih zemalja i bivše SFRJ koja nije zakonom  obnovila rad Zanatske komore

U junu 2010 god.ponovo je ,ovaj put posle obavljene javne rasprave o Predlogu, sprečeno   donošenje Zakona o zanatstvu čijim donošenjem bi se   zakonski uredila i sistematizovala oblast zanatstva,osavremenila zanatska delatnosti povećao kvalitet zanatskih proizvoda i usluga,poboljšala pravna zaštita interesa zanatlija i korisnika zanatskih proizvoda i usluga,unapredilo zanatsko obrazovanje,uspostavio organizovan sistem zastupanja interesa zanatlija,obezbedio poseban interes za očuvanje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti.Na veliku žalost ,umesto da budu nosioci inicijative za njegovo donošenje u tom činu učestvovale su i preduzetnička i poslodavačka udruženja republičkog nivoa.

           Srbija je tako ostala jedina država od istočno evropskih zemalja i bivše SFRJ koja nije zakonom  obnovila rad Zanatske komore iako je ovaj proces za sve ove zemlje  pomagala Nemačka komora iz Koblenca još od početka devedesetih.

        Advokati odavno imaju svoju advokatsku komoru; lekari imaju lekarsku komoru i obaveza je svih advokata i svih lekara da budu članovi svojih komora, kako bi između ostalog mogli da dobijaju odgovarajuću licencu i se se uopšte i bave tim delatnostima.Zanatima, uslugama i preduzetništvom mogu da se bave svi, bez bilo kakve licence i samo ovde članstvo u opštem udruženju nije obavezno.Zakon o zanatstvu, koji bi konačno uveo red u funkcionisanju ove oblasti, omogućio rad zanatskih komora i opštih udruženja i stvorio predpostavke za dalji razvoj zanatstva i preduzentništva od koga se očekuje da bude pokretač novog razvoja ekonomije ove zemlje i zemlje u celini.

Bez zakona o zanatstvu nemamo šanse da krenemo dalje u rešavanju problema kao što su školstvo, ili eleminisanje sive ekonomije