Zašto tražimo….

ZAHTEVAMO DA UČESTVUJEMO U ODLUČIVANJU O PITANJIMA KOJA SE TIČU NAŠEG EKONOMSKOG I SOCIJALNOG POLOŽAJA

                                                                               ♦♦♦

                                 ZAŠTO TRAŽIMO………..

da se zanatstvu i vlasnicima malih i srednjih preduzeća kao privredno značajnom subjektu organizovanim u svoja  udruženja  omogući kao u zemljama Evropske unije da imaju svoje predstavnike u pojedinim odborima, komisijama, većima, i drugim radnim telima Skupštine Srbije i Vojvodine kao i jedinicama lokalne samouprave što bi omogućilo  objektivnije sagledavanje i efikasnije  rešavanje mnogobrojnih problema s kojima se susreću vlasnici malih i srednjih preduzeća i preduzetnici Srbije

                                                                                    ♦♦♦

                                                                           ZATO ŠTO ……

………udruženja preduzeća i preduzetnika putem svojih predstavnika  nisu na adekvatan  način uključena u socijalni dijalog na nivou  Republike Srbije , AP Vojvodine i lokalne zajednice , a posebno u proces donošenja odluka koji se tiču njihovog poslovanja i materijalnog položaja.

 

……….zato što smo iz iskustva proteklih godina zaključili   da  položaj preduzetnika i njihovih organizacija nije moguće na osnovu sadašnjeg zakonodavstva i organizovanosti ozbiljnije popraviti ako se zanatstvu i vlasnicima malih preduzeća kao privredno značajnom subjektu organizovanim u svoja  udruženja ne omogući kao u zemljama Evropske unije da imaju svoje predstavnike u pojedinim odborima, komisijama, većima, i drugim radnim telima Skupštine Srbije i Vojvodine kao i jedinicama lokalne samouprave i ako se se u tom cilju ne  dograde poslovnici o radu tih tela,čime bi se omogućilo   objektivnije sagledavanje i efikasnije  rešavanje mnogobrojnih problema s kojima se susreću vlasnici malih i srednjih preduzeća i preduzetnici Srbijei da predstavnici preduzeća i preduzetnika na tim telima mogu da iznose stavove svojih organizacija povodom pitanja koje je na dnevnom redu kao i da pokreću  pitanja od značaja za preduzeća i preduzetnike .

                                                                                                ZATO SMO…….

……… pitanje učečća lokalnih udruženja preduzeća i preduzetnika u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou  injihovih udruženja na republičkom  i pokrajinskom nivou indentifikovali  kao  svojе  najvažnijе pitanjе

                                                         TRAŽIMO….. 

            Prvo,

………da se na lokalnom nivou u skladu sa Zakonom o lokalnoj samouprav i našom podnetom inicijativom Ministarstvu za lokalnu samoupravu Statutima gradova i opština , odnosno poslovnicima o radu skupština gradova i opština i opštinskih i gradskih veća :

+ obezbedi  učešće privrednika i preduzetnika i njihovih organizacija u odlučivanju o  

   pitanjima koja utiču  na naše poslovanje

+ omogući da predstavnici preduzeća i preduzetnika na radnim telima veća i skupština  

   mogu da iznose  stavove svojih organizacija povodom pitanja koje je na dnevnom redu ili

   je aktuelno za privrednike

+ ostvari naše pravo da budemo konsultovani , da dajemo predloge ,iznosimo primedbe i

   kritike i tako učestvujemo u dijalogu sa lokalnom vlašću i

 +obezbediti da da se strategije lokalnog ekonomskog razvoja ,lokalne odluke kao i

   konkretni projekti (na primer podrške preduzetništvu ili samozapošljavanju i sl.) ne

   donose bez konsultovanja onih na  koje će se odnositi-tačnije privrednike i preduzetnike

           drugo,

da se prethodno ostvari tako što će se  prihvati  tekst formulacije za formiranje , način izbora članova , prava i obaveze Privrednih saveta pri gradskim i opštinskim većima i učešće predstavnika udruženja poslodavaca i preduzetnika u pojedinim skupštinskim radnim telima koji je predložen u modelu statuta Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) u čijoj izradi su bili uključeni i eksperti Saveta Evrope sa ciljem da rešenja budu pripremljena u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Treće ,

da se na republičkom i pokrajinskom nivou  Predstavnicima  lokalnih udruženja poslodavaca

upisanih u registar  omogući :

    ……. učešće u radu pojedinih skupštinskih odbora :

      …….pravo na upućivanje inicijative ovlaštenim predlagačima za donošenje zakona

            odnosno za izmene i dopune pojedinih  zakona ,

   ……. učešće u izradi Predloga zakona imenovanjem predstavnika u radnu grupu za

            izradu zakona

   ……..pravo na davanje stručnih pisanih mišljenja, primedbi i predloga na zakonske  

           predloge i obavezu organa i tela kome je upućena na odgovor

   ….učešće u stručnim radnim telima vlade

                                                                                                                   ♦♦♦

Savladavanje ekonomske krize i uspešan pristup evropkim integracijama nije moguć ako  vlast pre upućivanja u skupštinsku proceduru odluka i zakona  ne nastoji postići visoki stepen saglasnosti, uskladujuci različite interese i predloge svih relevantnih socijalnih partnera i                                                                           

                                         ZATOTRAŽIMO…..

da Vlada RS i AP Vojvodine omogući učešće  predstavnicima lokalnih udruženja poslodavaca u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje ekonomskog i socijalnog položaja preduzetnika i malih i srednjih preduzeća .